Besluitpunt "Commissiedebat Medische ethiek"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

Noot:

  • Dit betreft de beleidsreactie op de Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. De evaluatie zelf (30371-42) was reeds geagendeerd bij het verzamel-AO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie d.d. 15 oktober 2020.