Besluitpunt "Commissiedebat Medisch zorglandschap"

 

Zaak:

 

Zaak:

Voortgang lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) - 29689- 1095

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.