Besluitpunt "WETSVOORSTELLEN"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter informatie.

Noot:

  • Op het terrein van het ministerie van VWS worden door het kabinet geen wetsvoorstellen ingetrokken.
 

1.

Nederlandse dossiers