Brief regering; Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

dinsdag 18 januari 2022

Bij dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021 en wetsvoorstellen 22942 - Bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement, 30246 - Aanpassing in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra van de prijsbijstelling voor de materiële voorzieningen, 32396 - Versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs en 35479 - Tijdelijke wet informatieverstrekking aan het RIVM i.v.m. COVID-19 is een brief ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)