Raad van State: bestaand nood- en crisisrecht op korte termijn moderniseren

vrijdag 17 december 2021, 11:33

DEN HAAG (PDC) - Het bestaande (staats)nood- en crisisrecht moet op korte termijn worden gemoderniseerd om toekomstige crisissituaties effectief het hoofd te bieden. Dit adviseert de de afdeling advisering van de Raad van State in een spontaan advies getiteld ‘Van noodwet tot crisisrecht’.

In het advies wordt gepleit voor een zo goed mogelijke balans tussen aan de ene kant een effectieve crisisbestrijding en aan de andere kant de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Het advies onderscheidt het ‘klassieke’ staatsnoodrecht dat zijn basis heeft in de Grondwet en ‘gewoon’ crisisrecht dat in de loop der jaren ontwikkeld is voor diverse soorten crises. Hierdoor bestaan op dit moment feitelijk twee soorten wettelijke regels naast elkaar. Regels die de nodige overlap vertonen, soms van elkaar verschillen en soms ook onderling inconsistent zijn.

Om hierin verbetering aan te brengen adviseert de Raad van State te starten met een fundamentele bezinning op de verhouding tussen het staatsnoodrecht en ander nood- en crisisrecht. Ook moet het bestuur wettelijke vangnetvoorzieningen ruimte heeft om direct te handelen in het geval van onvoorziene omstandigheden. Bij een nationale crisis moet er een op inhoud, sturing en uitvoering samenhangende crisisorganisatie op rijksniveau zijn.

Bron: Raadvanstate.nl