Brief aan de minister van J&V over het stuiten van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering

donderdag 25 november 2021

Bij wetsvoorstel 33542 - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie is een brief ondergebracht.