EP-Commissie Sociale Zaken stemt voor invoering Europees minimumloon

vrijdag 12 november 2021, 8:30

DEN HAAG (PDC) - De EP-commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) stemt in met de plannen voor een Europees minimumloon. Gisteren werd een rapport daarover van co-rapporteur Agnes Jongerius (PvdA) aangenomen. De Europese Commissie stelde in 2020 een richtlijn voor een EU-minimumloon voor. Het Europees Parlement heeft nu in commissieverband zijn standpunt in de onderhandelingen daarover ingenomen.

De richtlijn voor een Europees minimumloon heeft twee pijlers. Enerzijds moet de richtlijn ervoor zorgen dat nationale minimumlonen in de EU toereikend zijn en een bestaanszekerheid garanderen. Aan de andere kant geeft de richtlijn meer ruimte aan collectief onderhandelen door werknemers: als in een lidstaat minder dan 80% van de werknemers door een CAO beschermd wordt, wordt de lidstaat verplicht met een actieplan te komen om deze dekking te verbeteren. De oorspronkelijke insteek van de Europese Commissie was op dit punt 70%.

Nu moeten de ministers van Sociale Zaken in de Raad van de Europese Unie nog een overeenkomst bereiken over hun standpunt inzake de richtlijn. In het Europees Parlement zal het voorstel naar verwachting in de week van 22 november plenair in stemming worden gebracht, nu het voorstel in commissieverband is aangenomen.

Bron: Europees Parlement