Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Het Montesquieu Instituut volgt dit thema met het oog op de zittende regering, maar houdt zich ook bezig met de parlementaire geschiedenis op dit punt. Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld de kabinetsformatie en de beleids- of politieke ontwikkelingen gedurende een regeringsperiode.

Tijdens een regeerperiode draagt de regering de verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land, dit betreft bijvoorbeeld zorg voor veiligheid, onderwijs en milieu. Om aan deze verantwoordelijkheden te kunnen voldoen heeft de regering bepaalde instrumenten, zoals het heffen van belastingen en het verlenen van subsidies, maar ook het vastleggen van regels in wetten en besluiten en het sluiten van verdragen. In de praktijk wordt het kabinet, (ministers en de staatssecretarissen) ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Rutte.