Impressie van een geslaagde nationale MEP-conferentie

maandag 11 oktober 2021, 14:17
Sfeerimpressie nationale MEP-conferentie 2021 Nederland 1 oktober 2021
Bron: Alain Dikken

DEN HAAG (PDC) - Op 1 oktober vond de Algemene Vergadering van de nationale MEP-conferentie 2021 plaats in Het Koorenhuis in Den Haag. Een prachtige afsluiting van een inspirerende MEP-week en een kroon op het werk van deelnemers, coördinatoren en organisatoren.

Anderhalf jaar lang is alles in het werk gesteld om, zowel op regionaal als nationaal en internationaal niveau, het MEP-vuur brandend te houden. Het enthousiasme was dan ook groot om weer met een volledig 'parlement' een dag lang met elkaar te kunnen debatteren.

Op deze pagina is een impressie van de hele conferentie te vinden.

-

-