Democratie op Donderdag: Advies van de Raad van Europa

donderdag 14 oktober 2021, 13:53

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com geplaatst. Deze week: Welke maatregelen zijn het belangrijkst voor het hervormen van de Nederlandse politieke en ambtelijke cultuur?

Nieuwe poll

De Raad van Europa publiceerde deze week een kritisch rapport over de staat van de Nederlandse politieke- en ambtelijke cultuur. De conclusie is dat verregaande hervormingen nodig zijn in Nederland wat betreft wetgeving, uitvoering, en rechtspraak.

De afgelopen tijd heeft de bestuurscultuur in Nederland onder druk gestaan naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de commotie omtrent Kamerlid Pieter Omtzigt. Dit rapport is het eerste onderzoek van een buitenlandse instantie naar de Nederlandse politieke en ambtelijke cultuur.

Daarom deze week de vraag: Welk voorstel is het belangrijkst om de rechtsstaat te waarborgen en de bestuurscultuur te veranderen?

Vorige Poll

De Raad van State kwam 2 weken geleden met het advies om de presentatie van de Miljoenennota naar het voorjaar te verplaatsen. Op die manier zou het bespreken van de nationale begroting samen vallen met de presentatie van de Europese begroting. Bovendien kan de Tweede Kamer zo meer invloed uitoefenen op de financiële plannen van de regering. Volgens de Raad van State versterkt dit de dualistische verhoudingen tussen het parlement en de regering.

Daarom was vorige week de stelling: De miljoenennota moet voortaan in het voorjaar worden ingediend.

89% van de respondenten was voor de stelling, 11% was tegen.

Bron: Tweede Kamer