Wet in Staatsblad: 34091 - Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel

woensdag 13 oktober 2021

Het wetsvoortstel 34091 - Initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.