Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 1 oktober 2021

vrijdag 1 oktober 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 35901 - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

Besluiten bij: 35925 C - Vaststelling begroting provinciefonds 2022

Besluiten bij: 35925 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2022

Besluiten bij: 35788 - Kabinetsformatie 2021

Besluiten bij: 34700 - Kabinetsformatie 2017

Besluiten bij: 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing)

Besluiten bij: 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Besluiten bij: 35570 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Besluiten bij: 33358 - Marinierskazerne Zeeland

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 33335 - Wet gebruik Friese taal

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Besluiten bij: 35925 III - Vaststelling begroting Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de CvT op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022

Besluiten bij: 35925 IIB - Vaststelling begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022

Besluiten bij: 35925 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2022

Besluiten bij: 35925 I - Vaststelling begroting Koning 2022

Besluiten bij: 33826 - Nationaal actieplan mensenrechten in Nederland

Besluiten bij: 35570 - Miljoenennota 2021

Besluiten bij: 35424 - Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Besluiten bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 31560 - Initiatiefvoorstel Wet kraken en leegstand

Besluiten bij: 28325 - Bouwregelgeving

Besluiten bij: 35914 - Initiatiefvoorstel Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

Besluiten bij: 29453 - Woningcorporaties

Overige besluiten: