Aan het Presidium - Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

donderdag 23 september 2021

Bij wetsvoorstel 35714 - Initiatiefvoorstel Wet werken waar je wilt is een brief ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)