Global Europe (NDICI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

De Europese Unie heeft voor de periode 2021-2027 in totaal 79.5 miljard euro vrijgemaakt voor het Neighbourhood, Development and International Coorperation Instrument (NDICI). Dit programma heeft als doel om met partnerlanden wereldwijd te werken om duurzame ontwikkeling te stimuleren en de internationale partnerschappen van de EU vorm te geven. Ontwikkelingshulp valt ook onder dit programma.Het fonds staat onder leiding van de Eurocommissaris voor Internationale Partnerschappen.

De EU heeft 17 'duurzame ontwikkelingsdoelen' geformuleerd waar dit geld voor zal worden ingezet. Hier valt onder andere het verbeteren van de rechtsstaat en gendergelijkheid onder. Ook zal dit geld gebruikt worden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en het verder terugdringen van armoede.

Een ander deel van het fonds zal ingezet worden om snel in te kunnen grijpen in het geval van crisissituaties. Dit geld zal ook ingezet worden om de prioriteiten van het EU-buitenlandbeleid verder te ondersteunen en een rol te kunnen spelen in crisissituaties over de hele wereld.

Meer informatie