Democratie op Donderdag: gedragsregels voor Tweede Kamerleden

donderdag 1 juli 2021, 16:00

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van twee antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com gepubliceerd

Nieuwe poll

‘Ik ben hun werkgever niet’, stelde Kamervoorzitter Bergkamp in haar reactie op het nieuws dat er mogelijk incidenten van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik plaatsvinden op het Binnenhof. Ze zou namelijk formeel niks te zeggen hebben over het doen en laten van Kamerleden. Dit alles in het teken van de onafhankelijkheid van Kamerleden.

In 2020 werd voor het eerst een gedragscode vastgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan het voorkomen van belangenverstrengeling. Specifieke regels over omgangsvormen voor Kamerleden in hun contact met fractiemedewerkers en andere medewerkers in de Kamer ontbreken. Zou hier gezien de recente berichten geen verandering in moeten komen? Daarom deze week de volgende stelling:

Moet de Tweede Kamer specifieke regels over omgangsvormen met medewerkers opnemen in haar gedragscode?

Vorige poll

De recente ontwikkelingen rondom de relatie tussen de EU en Wit-Rusland maakten nog maar eens goed duidelijk hoe lastig het soms is voor de 27 Europese lidstaten om tot een gezamenlijk besluit te komen. Zo duurde het bijna een maand voordat het economische sanctiepakket tegen Wit-Rusland was goedgekeurd door de Europese Raad omdat enkele landen dreigden hun veto in te zetten.

Verschillende partijen gaven in hun verkiezingsprogramma aan af te willen van het vetorecht voor het gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid. De unanimiteit zou namelijk het effectief handelen van de Europese Unie op het wereldtoneel verhinderen. Andere partijen zijn echter bang dat deze verandering in stemwijze zou leiden tot de afname van Nederlandse invloed op het besluitvormingsproces. Daarom vorige week de volgende stelling:

Moet Nederland zich inzetten voor de opheffing van het vetorecht voor het Europees buitenlands beleid?

Een meerderheid van 76% van de stemmers gaf aan dat Nederland opheffing van het vetorecht voor het Europees buitenland beleid moet nastreffen.