Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)-aanvulling - Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

woensdag 23 juni 2021

Bij wetsvoorstel 32440 - Aanbestedingswet 20.. is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.