Eerste Kamer overwegend positief over nieuw eigenmiddelenbesluit EU

woensdag 19 mei 2021, 11:54

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer is overwegend positief over de goedkeuring van het stelsel van eigen middelen (financiën) van de Europese Unie. Dat bleek uit het debat op dinsdag 18 mei met demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën over het zogenoemde eigenmiddelenbesluit (EMB).

Aanleiding voor dit debat is de totstandkoming van het nieuwe EMB op 14 december 2020 en de daaropvolgende behandeling en goedkeuring in de Tweede Kamer op 25 februari 2021. Het nieuwe EMB omvat het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 alsook het Europese coronaherstelfonds dat Next Generation EU heet.

Senator Farah Karimi (GL) diende een motie in waarin zij de regering verzocht om de herstelplannen mede te beoordelen op compatibiliteit met rechtsstatelijke en democratische beginselen. De minister laat het oordeel hierover aan de Kamer over. Senator Henk Otten (Fractie-Otten) verzocht de regering te onderzoeken of de particuliere schulden meer in overeenstemming kunnen komen met die van de EU-lidstaten. Deze motie werd door de minister ontraden.

Op 25 mei stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en deze moties.

Bron: Eerstekamer.nl