Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over het afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer inzake de aangenomen motie van het lid Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L) - Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

dinsdag 20 april 2021

Bij wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)