Eurobarometer: Nederlanders hebben positiever beeld van de EU

woensdag 10 maart 2021, 14:25

DEN HAAG (PDC) - Op 9 maart is de nieuwe Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa gepubliceerd. Uit deze speciale Eurobarometer blijkt dat Nederlanders een positiever beeld hebben van de EU dan afgelopen jaar. Waar vorig jaar bij 36% van de Nederlanders de EU een positief beeld opriep is dat dit jaar 49%.

Verder zijn de enquêtevragen van de Eurobarometer gericht op de Conferentie over de Toekomst van Europa die in mei dit jaar van start gaat. De conferentie heeft tot doel de burgers een grotere rol te geven bij de vormgeving van het Europees beleid en om de veerkracht van de Unie in crisissituaties te verbeteren.

Bij de vraag wat de grootste uitdagingen voor de toekomst van Europa zijn, is de aanpak van klimaatverandering het vaakst genoemde antwoord door Nederlanders. De meest belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van Europa is volgens Nederlanders de solidariteit tussen de Europese lidstaten.

Wat betreft de coronacrisis benoemen Nederlanders het creëren van een gezamenlijke Europese strategie voor dergelijke crises in de toekomst als een prioriteit. Verder zijn Nederlanders over het algemeen van mening dat de Europese maatregelen voor het economisch herstel uit de coronacrisis effectief zijn.

De speciale Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa vond plaats tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 lidstaten van de EU en is de eerste Eurobarometer-enquête ooit die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Europese Commissie is opgezet.

Bron: Europese Commissie