Eerste Kamer neemt wijziging Verzamelwet Brexit aan

woensdag 16 december 2020, 11:08

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft gisteren met nagenoeg Kamerbrede instemming een wetsvoorstel dat de Verzamelwet Brexit wijzigt, aangenomen. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De regering krijgt hierdoor de mogelijkheid in het halfjaar na de overgangsperiode van de Brexit voorzieningen te treffen.

Deze overgangsperiode, waarin de rechten en plichten voor burgers en bedrijven vrijwel gelijk blijven, eindigt op 31 december 2020. Deze wijziging houdt in dat het kabinet een langere periode heeft om voorzieningen voor de zorg te treffen, en deze mogelijkheid tegelijkertijd is geharmoniseerd met het terrein van sociale zekerheid.

Het wijzigingsvoorstel was op 3 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. De Verzamelwet Brexit treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

Bron: Eerste Kamer