R. (Ruud) Verkuijlen MA

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto R. (Ruud) Verkuijlen MA
bron: VVD

Ruud Verkuijlen (1960) is sinds 7 september 2021 lid van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hij verving tot 12 januari 2022 Bas van 't Wout. Hij was projectleider (project geweld tegen politie) op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de korpsleiding van de Nationale Politie. De heer Verkuijlen was gemeenteraadslid in Hilversum. Als Kamerlid houdt de heer Verkuijlen zich bezig met justitieel jeugdbeleid, jeugdbescherming, aanpak recidive, criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie en het dossier MH17.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Rudolf (Ruud)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 oktober 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • lid gemeenteraad van Hilversum, van maart 2014 tot 16 september 2021
  • programmamanager directie Operatiën, staf korpsleiding Nationale Politie, van 2016 tot september 2021 (portefeuille Veilige publieke taak, duurzame operationale inzet, geweld tegen politieambtenaren en veilige jaarwisseling)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 2021 tot 12 januari 2022 (verving Bas van 't Wout)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 18 januari 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter ouderraad, Comenius College

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Bracht in 2022 de initiatiefnota 'Opvoeden die handel' uit over de aanwas van jongeren in de criminaliteit (36.261)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • In 2022 ontstond enige commotie toen hij als Tweede Kamer zijn maidenspeech hield over de uithuisplaatsingen na de kindertoeslagaffaire. Daarbij zijn interrupties niet toegestaan en hij wilde daaraan vast houden. In tweede instantie deelde hij mee een inschattingsfout te hebben gemaakt en bood hij alsnog gelegenheid hem vragen te stellen over de opstelling van de VVD.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.