Kandidaten bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op deze pagina vindt u de kandidaten die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Van de partijen die nu in de Tweede Kamer zetelen, van de afsplitsingen en van door de redactie kansrijk geachte nieuwkomers, heeft de redactie een biografie gepubliceerd. De inschatting of nieuwkomers kansrijk waren, gebeurde tot de verkiezingsdag op basis van de Peilingwijzer en vervolgens op basis van de Exitpolls en de voorlopige uitslag.

Van de partijen die tot maart 2021 nog niet in de Kamer zetelden en minder kansrijk waren voor een plek in de Kamer, is alleen de lijsttrekker kort beschreven. Deze beschrijvingen zijn te vinden op de achterliggende pagina's in de betreffende tabel onder het kopje 'Partij & kandidaten'.

Op basis van de verwachte nieuwe personele samenstelling in de voorlopige uitslag na 17 maart 2021 heeft PDC analyses gemaakt van onder meer de verhouding man/vrouw, de leeftijdsopbouw, regionale herkomst en maatschappelijke achtergronden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Partijen en kandidaten

Lijst

Partij & Kandidaten

Lijsttrekker

1

VVD

Mark Rutte

2

PVV

Geert Wilders

3

CDA

Wopke Hoekstra

4

D66

Sigrid Kaag

5

GroenLinks

Jesse Klaver

6

SP

Lilian Marijnissen

7

PvdA

Lilianne Ploumen

8

ChristenUnie

Gert-Jan Segers

9

Partij voor de Dieren

Esther Ouwehand

10

50PLUS

Liane den Haan

11

SGP

Kees van der Staaij

12

DENK

Farid Azarkan

13

FVD

Thierry Baudet

14

Bij1

Sylvana Simons

15

JA21

Joost Eerdmans

16

Code Oranje

Richard de Mos

17

Volt

Laurens Dassen

18

NIDA

Nourdin El Ouali

19

Piratenpartij

Matthijs Pontier

20

Libertaire Partij

Robert Valentine

21

Jong

Jaron Tichelaar

22

Splinter

Femke Merel van Kooten-Arissen

23

BBB

Caroline van der Plas

24

NLBeter

Esther van Fenema

25

Lijst Henk Krol

Henk Krol

26

OPRECHT

Michael Ruperti

27

Jezus Leeft

Florens van der Spek

28

Trots op Nederland

Sander van den Raadt

29

Ubuntu Connected Front

Regillio Vaarnold

30

Blanco lijst

Anna Zeven

31

Partij van de Eenheid

Arnoud van Doorn

32

De Feestpartij

Johan Vlemmix

33

Vrij en Sociaal Nederland

Bas Filippini

34

Wij zijn Nederland

Erwin Versteeg

35

Modern Nederland

Niels Heeze

36

De Groenen

Otto ter Haar

37

Partij voor de Republiek

Bruno Braakhuis

 

Het biografisch archief

De biografieën op deze pagina's zijn afkomstig uit het biografisch archief van PDC.

2.

Prognose: hoe zal de Kamer eruit zien na de verkiezingen?

Aan de hand van de voorlopige uitslag en gegevens uit het eigen biografisch archief stelde PDC een waarschijnlijke samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer vast ten behoeve van TKverkiezingen.com, de verkiezingsspecial van Parlement.com.

De conclusie die zich nu al sterk opdringt, kijkend naar zowel leeftijd, regionale spreiding, maatschappelijke achtergrond als geslacht, is dat het profiel van de Tweede Kamer nauwelijks veranderen zal na 17 maart. Hoewel er minstens 43 huidige Kamerleden niet terugkeren, laten hun vervangers geen sterk afwijkend profiel zien.

3.

Kandidaatstelling

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bepalen de kiezers hun voorkeur aan de hand van kandidatenlijsten. Deze staan op het stembiljet waarop door de kiezer zijn stem wordt uitgebracht. De kandidaatstelling en de vermelding van partijen is aan regels gebonden. Die staan in de Kieswet.

4.

Nieuwkomers in de Kamer

Bij de verkiezingen komen ook nieuwkomers in de Tweede Kamer. In het overzicht op deze pagina zijn de aantallen nieuwkomers opgenomen die bij de verkiezingen zijn beëdigd. Kamerleden die later zijn beëdigd, worden in dit overzicht niet opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

Aantallen

Wat waren de aantallen nieuwkomers in de Tweede Kamer, onmiddellijk na de verkiezingen?

 

Jaar

Aantal

Jaar

Aantal

2021

60

2003

30

2017

57

1998

46

2012

42

1989

20

2010

57

1977

36

2006

58

1971

44

Niet terugkerende Kamerleden

Een flink aantal leden van de huidige Tweede Kamer staat niet op een kandidatenlijst. Een overzicht met de reden hiervoor vindt u in onderstaande tabel.

Tweede KamerlidReden voor vertrek na huidige termijn
teruggetrokken
onverkiesbaar
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
onverkiesbaar
Persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden