Kandidaten bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op deze pagina vindt u de kandidaten voor de partijen die in 2017 in de Tweede Kamer gekozen werden, van de afsplitsingen en van door de redactie kansrijk geachte nieuwkomers. Deze inschatting gebeurt op basis van de Peilingwijzer.

Een flink aantal leden van de huidige Tweede Kamer staat niet op een kandidatenlijst. Een overzicht met de reden hiervoor vindt u eveneens op deze pagina:

Op basis van de verwachte nieuwe personele samenstelling maakt PDC analyses van onder meer de verhouding man/vrouw, de leeftijdsopbouw, regionale herkomst en maatschappelijke achtergronden. De analyses zullen eveneens via deze pagina beschikbaar komen.

Traditionele partijen

Afsplitsingen

Kansrijke nieuwkomers

Het biografisch archief

De biografieën op deze pagina's zijn afkomstig uit het biografisch archief van PDC.