Bulgarije dreigt met veto over toetredingsonderhandelingen Noord-Macedonië

donderdag 22 oktober 2020, 14:49

DEN HAAG (PDC) - Bulgarije dreigt een veto uit te spreken over de toetredingsonderhandelingen van de Europese Unie met Noord-Macedonië als hierbij geen rekening wordt gehouden met geschillen over de gemeenschappelijke taal en geschiedenis van beide landen. Dit is via een Bulgaarse diplomaat naar buiten gekomen na een bijeenkomst met EU-ambassadeurs afgelopen woensdag.

Bulgarije heeft te kennen gegeven dat het niet kan accepteren dat het natievormingsproces in Noord-Macedonië gepaard gaat met de herzieningen van de gedeelde geschiedenis met Bulgarije, de ontkenning van gemeenschappelijke etnische en taalkundige wortels en de volgens Bulgarije ongegronde claims van een 'Macedonische minderheid' in Bulgarije. Hoewel beide landen in 2017 reeds een akkoord hebben getekend over deze geschillen, is Bulgarije nu dus van mening dat deze afspraken niet goed worden nageleefd.

Aanwezige diplomaten gaven aan dat de sessie van woensdag slechts een eerste discussie was, en dat er nog steeds een kans is om te voorkomen dat het proces ontspoort. Zo zullen er nog voorbereidende bijeenkomsten plaatsvinden voor de volgende Europese top van 10 november tussen leiders uit de Westelijke Balkan en de EU. Deze top zal in de Bulgaarse hoofdstad Sofia worden gehouden.

Het is overigens niet de eerste horde die Noord-Macedonië heeft moeten nemen om tot toetredingsonderhandelingen met de EU over te gaan. Pas vorig jaar werd een 30 jaar durend conflict tussen Grienkenland en Noord-Macedonië beslecht dat ging over de naam van het land dat toen nog enkel Macedonië heette.

Bron: Politico.eu