Europese Commissie: 'Nederlandse plannen om uitstoot broeikasgassen te verminderen onvoldoende'

donderdag 15 oktober 2020, 13:58

DEN HAAG (PDC) - Volgens een analyse van de Europese Commissie waarbij de klimaatplannen van alle lidstaten door zijn gerekend, zijn de Nederlandse plannen onvoldoende om de klimaatdoelen voor 2030 te halen.

In de analyse is onder meer gekeken naar de uitstoot in sectoren die geen Europese prijs voor de uitstoot van CO2 betalen, waardoor er minder sturing is vanuit de Europese Unie. Het gaat hierbij om de uitstoot van de transport- en landbouwsector en van het energieverbruik in huizen. Volgens de analyse zullen in deze sectoren de de uitstoot in Nederland onvoldoende zijn afgenomen: slechts met 31% ten opzichte van de uitstoot in 1990, in plaats van de benodigde 36%.

Door plannen voor nieuwe zon- en windparken scoort Nederland wat betreft hernieuwbare energie wel goed volgens de Europese Commissie. Echter is ook hier nog veel werk aan de winkel, aangezien Nederland op dit moment nog relatief weinig duurzame energie opwekt.

De totale CO2-uitstoot in de Europese Unie dient volgens nieuwe klimaatplannen in 2030 met 55% gedaald te zijn ten opzichte van 1990. In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Ondanks deze analyse denkt de Commissie hiervoor op de goede weg te zijn.

Bron: Financeel Dagblad