Programma GroenLinks: Alle kolencentrales dicht in 2030, vetorecht lidstaten afschaffen

maandag 12 oktober 2020, 10:43

DEN HAAG (PDC) - GroenLinks wil Europese steunpakketten, met sociale en groene voorwaarden, voor landen die door corona in grote problemen zijn gekomen. Ook moeten begrotingsregels worden versoepeld zodat landen kunnen investeren. Jongstleden zondag presenteerde de partij zijn concept-verkiezingsprogramma.

Groene energie

Uiterlijk in 2030 wil GroenLinks alle kolencentrales in de Europese Unie dicht. De Europese Investeringsbank moet zich richten op groene innovatie, duurzame energie en energiebesparing. Ook wil GroenLinks een Europees supernet voor groene stroom. De EU moet met strenge regels komen voor hergebruik van grondstoffen en het verminderen van afval. Hiermee bouwen we aan een circulaire economie met groene banen.

Marktwerking en fiscaal beleid

In de plannen van GroenLinks moeten landen vrij zijn om hun publieke sector, zoals de zorg, niet aan te besteden op de markt. Bedrijven moeten in alle lidstaten dezelfde eerlijke belasting betalen en multinationals moeten in ieder land waar ze actief zijn rapporteren over belasting en subsidies.

Rechtsstaat

Het Europese Hof van Justitie krijgt meer bevoegdheden om in te grijpen bij schending van fundamentele Europese waarden, zoals in Hongarije en Polen. Ook worden zo nodig subsidies ingetrokken van landen die zich niet aan de normen houden. In het uiterste geval worden EU-landen die de rechtsstaat niet respecteren, uitgesloten van stemmingen binnen de EU.

Uitbreiding

Toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië worden gestart als ze voldoen aan de toetredingscriteria. In het geval van een sterke verslechtering van deze criteria, zoals in Turkije, worden de toetredingsonderhandelingen beëindigd.

Buitenlands beleid

De Europese Unie moet een sterker front vormen tegen de bedreigingen vanuit landen als China en Rusland. Ook moet de EU onafhankelijker worden van de VS.

Institutioneel

Het Europees Parlement kan zelf voorstellen doen voor nieuwe wet- en regelgeving. Ook moet Besluitvorming in de Raad van Ministers transparanter door de standpunten van landen openbaar te maken. Er komt een Europese Wet Openbaarheid van Bestuur en Nederland krijgt een staatssecretaris voor Europese Zaken. Bij het buitenlands beleid wil GroenLinks dat nationale veto’s worden afgeschaft.

Bron: groenlinks.nl