State of the Union 2020: Von der Leyen wil gezondheidsunie en snellere klimaataanpak

woensdag 16 september 2020, 12:25

DEN HAAG (PDC) - Vanochtend hield Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de jaarlijkse 'State of the Union' (SOTEU) in het Europees Parlement. Hierin wordt aangegeven wat de stand van zaken in de EU is en welke beleidsplannen de Commissie komend jaar wil gaan indienen. De coronapandemie drukte dit jaar een stempel op de toespraak.

Alles overziend gaf Von der Leyen aan dat er in het eerste jaar van haar Commissie veel bereikt is. Als voorbeeld noemde ze de ondersteuning van lidstaten tegen het coronavirus, het herstelfonds uit de coronacrisis (Next Generation EU) en de opzet van de Green Deal.

Na de toespraak houdt het Europees Parlement een debat, waarin de voorzitters van de fracties in het Europees Parlement aan het woord komen. De toespraak kende enkele hoofdpunten en nieuwe initiatieven van de Europese Commissie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Coronapandemie en gezondheidszorg

De Europese Commissie zet in op vaccin-coöperatie en niet op vaccin-nationalisme. Von der Leyen zei: "Vaccin-nationalisme brengt levens in gevaar." Ze gaf aan dat de EU afgelopen maand 400 miljoen euro bijdroeg aan het verzekeren van een algehele beschikbaarheid van een vaccin voor mensen die het nodig hebben, ongeacht hun financiële middelen.

Om de levens en gezondheid van Europeanen te blijven beschermen moet de EU aan een Europese Gezondheidsunie bouwen, stelt Von der Leyen. Dit is een belangrijke stap van de Commissie, omdat de bevoegdheden van de EU op dat beleidsterrein nu vooral aanvullend van aard zijn. Met de lessen van de coronapandemie in het achterhoofd wil Von der Leyen relevante Europese instanties versterken en daarnaast een Europese BARDA creëeren: een agentschap voor biomedisch onderzoek en ontwikkeling. De Europese Gezondheidsunie moet een belangrijk onderwerp worden op de conferentie over de toekomst van de EU, die dit najaar van start moet gaan.

2.

Economie en sociale pijler

De Commissie gaat een wetsvoorstel indienen voor de opzet van een stelsel van minimumlonen. Von der Leyen zei: "Minimumlonen werken, en het wordt tijd dat werk zich uitbetaald." Verder stelde ze dat het vertrouwen in de euro nog nooit hoger was en de lidstaten elkaar financieel moeten blijven ondersteunen in reactie op de coronacrisis.

3.

Buitenlandbeleid

Naar mening van de Europese Commissie moet de EU snel een positie in kunnen nemen en vervolgens daarnaar geopolitiek kunnen handelen. Von der Leyen benadrukte daarbij het belang van de strategische relatie met China. Verder betoogde ze de steun van de EU aan de Wit-Russische bevolking en was ze kritisch over Rusland en Turkije.

4.

Brexit

De EU gaat niet terugkomen op het eerder overeengekomen scheidingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Von der Leyen wees erop dat de Britse overheid het akkoord had geratificeerd en dit niet eenzijdig verworpen of aangepast kan worden. "Vertrouwen is de basis van ieder sterk partnerschap", aldus de Commissievoorzitter. Daarmee neemt Von der Leyen nogmaals afstand van de huidige wet die voorligt in het Britse Lagerhuis, dat delen van het scheidingsakkoord ondermijnt.

5.

Asielbeleid

De EU zal een menselijke benadering aanhouden wat betreft de kwestie van migratie. Hierbij hamerde Von der Leyen vooral op Europese samenwerking: "Migratie is een Europese uitdaging en heel Europa moet haar steentje bijdragen." Ze noemde daarbij ook de beelden uit Moria als een pijnlijke herinnering aan dit feit.

6.

Klimaat

In 2030 moet er volgens de Europese Commissie een vermindering zijn van minstens 55 procent van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Tot nu toe was de afspraak 40 procent. Met minimaal 55 procent stelt Von der Leyen dat de EU op het juiste spoor zit om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Vervolgens wil de Commissie streven naar klimaatneutraliteit in 2050. "We moet het sneller en beter doen", aldus de Commissievoorzitter.

Bron: Europese Commissie