Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35124 - Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden zorg

woensdag 8 juli 2020

Bij wetsvoorstel 35124 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de financiële toetsing van voorgedragen kwaliteitsstandaarden is een eindverslag ondergebracht.