Raad van State: kanttekeningen bij invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

vrijdag 3 april 2020, 14:25

DEN HAAG (PDC) - Op 2 april jongstleden heeft minister Grapperhaus de invoeringswet voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State bekend geworden. Het adviesorgaan plaatst kanttekeningen bij de rechtsbescherming van verdachten in andere lidstaten onder de nieuwe wet.

Het EOM is een nieuw orgaan waarin deelnemende lidstaten samen fraude en corruptie met EU-gelden willen bestrijden. De EU heeft nu geen bevoegdheid om nationale openbaar ministeries opdracht te geven zaken te onderzoeken. Het EOM kan zelf zaken onderzoeken en voor nationale rechters brengen.

De Raad van State adviseert om in de invoeringswet aandacht te besteden aan regelingen die bepalen in welke lidstaat de opsporing en vervolging zal plaatsvinden. Het Hoge College van Staat raadt ook aan om vast te houden aan het voorstel om bijzondere opsporingsdiensten bevoegd te maken om handelingen te verrichten voor de Europese aanklager. Nu zal eerst de Tweede Kamer zich over de invoeringswet buigen.

Lees hier het volledige advies van de Raad van State.

Bron: Raad van State