Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35394 - Aanpassing loonkostensubsidie gericht op mensen met een arbeidsbeperking

maandag 16 maart 2020

Bij wetsvoorstel 35394 - Verbeteren regeling voor loonkostensubsidie en andere wijzigingen gericht op mensen met een arbeidsbeperking (uitvoeren breed offensief) is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).