Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)

maandag 17 februari 2020

Bij wetsvoorstel 32127 - Crisis- en herstelwet is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.