Document uitgebracht bij wetsvoorstel 35374 - Wijziging Participatiewet i.v.m. uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

woensdag 19 februari 2020

Bij wetsvoorstel 35374 - Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets is een Document ondergebracht.