Nadere memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 35174 - Opheffen in o.m. Participatiewet van uitzondering bloedverwanten in tweede graad

dinsdag 18 februari 2020

Bij wetsvoorstel 35174 - Opheffen in onder meer de Participatiewet van discriminatie tussen tweedegraads bloedverwanten en anderen die zorgen voor een huisgenoot is een nadere memorie van antwoord ondergebracht.