Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 12 december 2019

maandag 9 december 2019

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 35350 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35350 B - Wijziging begroting gemeentefonds 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35350 C - Wijziging begroting provinciefonds 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35350 IIA - Wijziging begroting Staten Generaal 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35350 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35350 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 28479 - Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Voorstellen bij: 35300 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Voorstellen bij: 35218 - Wet elektronische publicaties

Voorstellen bij: 35300 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2020

Voorstellen bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Voorstellen bij: 34588 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Voorstellen bij: 35273 - Aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Voorstellen bij: 35300 - Miljoenennota 2020

Voorstellen bij: 33529 - Gaswinning

Voorstellen bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Voorstellen bij: 32127 - Crisis- en herstelwet

Voorstellen bij: 35232 - Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Voorstellen bij: 35353 - Wet toeristische verhuur van woonruimte

Voorstellen bij: 33118 - Omgevingsrecht

Voorstellen bij: 28325 - Bouwregelgeving

Voorstellen bij: 30136 - Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing

Voorstellen bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Voorstellen bij: 35298 - Wet versterking decentrale rekenkamers

Voorstellen bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Overige voorstellen: