DiscoverEU: Vragen en antwoorden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 november 2019.

Wat is DiscoverEU?

DiscoverEU is een EU-initiatief dat 18-jarigen de mogelijkheid biedt vrij rond te reizen in de Europese Unie, de diversiteit van de regio's van Europa te ontdekken, te genieten van de culturele rijkdom en mensen uit heel Europa te leren kennen. Daarbij krijgen de deelnemers ook de kans om meer over zichzelf te leren, meer zelfvertrouwen op te bouwen en essentiële competenties te verbeteren, zoals het oplossen van problemen en het leren van vreemde talen.

Waarom kunnen niet alle 18-jarigen deelnemen?

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk jongeren de kans te geven mee te doen met DiscoverEU. Met de huidige begroting van 16 miljoen euro is het echter niet mogelijk reispassen te geven aan alle 18-jarigen in Europa.

Tot nu toe is er enorme belangstelling voor het initiatief en is de feedback van de deelnemers voor het overgrote deel positief. De Commissie wil DiscoverEU dan ook verder ontwikkelen, zodat het beter bekend raakt bij kansarme groepen en het leerelement verder wordt versterkt, zoals bepaald in de algemene doelstellingen voor het toekomstige Erasmusprogramma.

Is er een quotum per land?

Voor elke lidstaat wordt een quotum van reispassen vastgesteld op basis van het aandeel van de bevolking in de totale bevolking van de Europese Unie. Als bepaalde landen hun vaste quotum niet bereiken, worden de resterende reispassen verdeeld over de landen waar er meer aanvragers zijn dan het quotum.

Waarom kunnen alleen jongeren van 18 jaar aan dit initiatief deelnemen?

DiscoverEU is er oorspronkelijk op vraag van het Europees Parlement gekomen, met als doel jongeren die 18 jaar worden de mogelijkheid te bieden om te reizen. Het programma is specifiek gericht op 18-jarigen omdat deze leeftijd een belangrijke stap is in de richting van volwassenheid, wat hand in hand moet gaan met meer begrip voor Europa in al zijn diversiteit.

Hoeveel dagen mogen de deelnemers reizen?

De jongeren kunnen minimaal één dag en maximaal één maand lang reizen. Zij moeten minstens één lidstaat bezoeken in de Europese Unie buiten het land waar zij wonen. Voor deze ronde moet de reis beginnen tussen 1 april 2020 (eerste vertrekdatum) en 31 oktober 2020 (laatste terugkeerdatum).

Welke vervoermiddelen kunnen worden gebruikt?

In principe reizen de deelnemers per trein. Maar om het programma zo breed mogelijk toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor jongeren die specifieke behoeften hebben of die op een eiland of afgelegen wonen, kan indien nodig een alternatief vervoermiddel worden aangeboden, zoals de bus, de veerboot of het vliegtuig, als dat beter voor het milieu, sneller of korter is. Er wordt gereisd in tweede klas.

Reist een deelnemer alleen of in een groep?

Deelnemers kunnen alleen of in een groep van maximaal vijf personen reizen. In het laatste geval moet een groepsleider worden aangewezen. De contactpersoon vult het aanvraagformulier in en beantwoordt de quizvragen. Hij of zij krijgt in de bevestigingsmail na het indienen van de aanvraag een code toegestuurd en moet deze code aan de leden van de groep doorgeven, zodat zij zich ook kunnen aanmelden. Met deze code kunnen de overige leden van de groep zich online aanmelden en hun persoonsgegevens invullen.

Als een groepsaanvraag succesvol is, kunnen alle groepsleden dan deelnemen?

Ja, een groepsaanvraag wordt behandeld als één aanvraag.

Hoe worden de jongeren geselecteerd?

De selectie van aanvragers vindt plaats via een online applicatie op de Europese Jongerensite. De aanvragers moeten allereerst voldoen aan de selectiecriteria. Vervolgens moeten zij een quiz invullen. Zij moeten vijf meerkeuzevragen beantwoorden waarin hun algemene kennis over de Europese Unie en over andere EU-initiatieven voor jongeren wordt getest. Tot slot moeten zij een laatste vraag beantwoorden waarin ze een schatting moeten maken. Hoe dichter de schatting in de buurt komt van het correcte antwoord, hoe meer punten de aanvragers krijgen. Op grond van de antwoorden op de quizvragen en deze laatste vraag kan de Commissie de aanvragers selecteren en een rangschikking maken.

Hoe zit het met jongeren die minder mobiel zijn en/of een handicap hebben?

Jongeren die minder mobiel zijn, een visuele beperking hebben of een andere handicap hebben, kunnen extra ondersteuning krijgen. De kosten worden individueel bepaald op basis van wat zij precies nodig hebben en van een geldig bewijs dat zij bijzondere voorzieningen nodig hebben, volgens de regels van het land waar zij wonen. De kosten voor specifieke hulp (een begeleider, blindengeleidehond enz.) kunnen in zo'n geval worden gedekt. De Commissie moedigt jongeren met een handicap van harte aan om zich aan te melden.

Moeten de geselecteerde deelnemers zelf hun reispas kopen?

Nee. Zij moeten zelf geen tickets kopen, want die worden niet vergoed. De reispassen worden uitsluitend geboekt, gekocht en afgeleverd door het team van DiscoverEU (een externe contractant in opdracht van de Commissie).

Mag de deelnemer iemand van boven de 18 meenemen?

Ja, dat kan, als hij of zij zelf alles boekt en alle reiskosten betaalt.

Kan iemand anders de reispas van de deelnemer gebruiken?

Nee, de pas is op naam. De deelnemer mag deze dus in geen geval door iemand anders laten gebruiken. De naam op de reispas kan niet worden gewijzigd.

Wat gebeurt er als de deelnemers hun reis willen annuleren of wijzigen?

Eventuele annuleringskosten of wijzigingskosten moeten de deelnemers zelf betalen. Er is geen extra budget om zulke kosten te dekken, wat ook de reden is.

Zijn de volgende kosten inbegrepen: reisverzekering, verblijf, maaltijden of andere reiskosten?

Nee, een reisverzekering is niet inbegrepen. Daar is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor. Ook verblijf, maaltijden, extra reiskosten en andere kosten in verband met de reis moet de deelnemer zelf betalen.

Voor zij op reis gaan, moeten de deelnemers zelf voor een (aanvullende) ziektekosten- en reisverzekering zorgen. Normaal gesproken biedt de gebruikelijke ziektekostenverzekering ook basisdekking in andere EU-landen via de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Maar deze dekt mogelijk niet alle kosten. Repatriëring en specialistische hulp zijn bijvoorbeeld niet altijd verzekerd. In dat geval is een aanvullende (reis)verzekering aan te raden.

Helpt de Commissie de deelnemers bij het boeken van accommodatie?

Nee, dat moeten zij zelf doen.

Hoe kunnen de deelnemers zich voorbereiden op de reis?

De Europese Jongerensite heeft een rubriek met praktische informatie over reizen in Europa, waar de deelnemers nuttige tips kunnen vinden. Zij moeten tijdens hun reis over een geldig reisdocument beschikken. Zij moeten zelf zorgen voor alles wat te maken heeft met hun reisdocument (onder andere dat het geldig is). De jongeren moeten ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben wanneer zij in de Europese Unie reizen. Zij moeten zelf zorgen voor alles wat te maken heeft met hun reisdocument (onder andere dat het geldig is).

Wat wordt er verwacht van de geselecteerde deelnemers?

De Commissie wil graag feedback van de jonge reizigers en moedigt hen aan om hun ervaringen te delen. Daarom worden de deelnemers, zodra zij zijn geselecteerd, ambassadeurs voor het initiatief. Zij worden aangemoedigd verslag uit te brengen over hun reiservaringen, bijvoorbeeld via sociale media zoals Facebook en Twitter of door een presentatie te geven op hun school of in hun lokale gemeenschap. Je kan ook lid worden van de Facebook-groep die speciaal voor dit initiatief is opgezet.

Hoe was de feedback van de deelnemers aan de vorige ronden?

De feedback van de deelnemers was zeer positief. Voor velen was het de eerste keer dat zij zonder hun ouders of andere volwassenen reisden, en de meesten gaven aan dat zij hierdoor zelfstandiger waren geworden. Zij zeiden ook dat de ervaring van DiscoverEU hen had geholpen andere culturen en de Europese geschiedenis beter te begrijpen. Volgens hen is ook hun kennis van vreemde talen verbeterd. Bijna twee derde van de jongeren gaf aan dat zij de reispas zelf niet hadden kunnen betalen.

Waar is meer informatie te vinden over de wedstrijdregels?

De wedstrijdregels zijn te vinden op de Europese Jongerensite.

Meer informatie

Persbericht

Europese Jongerensite

MEMO/19/324

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail