Meer vrouwen in Europese politiek dan lokaal en nationaal

woensdag 6 november 2019, 12:30

DEN HAAG (PDC) - De genderbalans in de Europese politiek is evenwichtiger dan die van de lokale, regionale en nationale politiek. Dat wijst een onderzoek van de Raad van Europese gemeenten en regio's uit. De meest opvallende uitkomst van het onderzoek is dat slechts 15 procent van Europese burgemeesters vrouw is. Vooral op lokaal niveau kan de genderbalans daarom nog sterk verbeterd worden.

De Europese verkiezingen van 2019 hebben de stijgende lijn van het percentage vrouwelijke Europarlementariërs doorgezet. 40 procent van de huidige Europarlementariërs is vrouw. In 1979 was dit nog maar 15 procent; in 2009 en 2014 36 procent. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau ligt het percentage vrouwen in gekozen raden en parlementen gemiddeld rond de 30 procent.

IJsland, Zweden en Frankrijk scoren het beste wat betreft het aantal vrouwen in de politiek. Vooral in Frankrijk is de afgelopen jaren een opmerkelijke vooruitgang geboekt. Dit heeft vooral te maken met de invoering een verplicht vrouwenquotum van 40 procent. Toch geeft het onderzoek aan dat het invoeren van quota op zichzelf geen uitkomst is. Zo lijkt dit juist een negatief effect te hebben op het aantal vrouwen op de hoogste bestuurlijke functies, zoals vrouwelijke burgemeesters.

Bron: Rapport Raad van Europese gemeenten en regio's