Opvoering van de strijd tegen ebola: 6 miljoen EUR aan EU-financiering voor de ondersteuning van vaccinproeven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag een bijdrage van 6 miljoen EUR voor een vaccinatieproef in de Democratische Republiek Congo (DRC) aangekondigd. De financiering wordt gehaald uit Horizon 2020, het programma van de EU voor onderzoek en innovatie, waarmee de ontwikkeling van het nieuwe vaccin is ondersteund.

De aankondiging komt er nu de ebola-uitbraak in de DRC zich verder uitbreidt in het oosten van het land en er een groot risico bestaat dat het virus zich naar de buurlanden verspreidt waardoor momenteel aanvullende maatregelen worden genomen om deze dreiging in te perken en weg te nemen.

Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing en de ebolacoördinator van de EU, heeft gezegd: “Aangezien ebola zich blijft verspreiden, moeten wij die ziekte op alle fronten bestrijden. Vaccinatie is een essentieel onderdeel van deze inspanningen. De EU is vastbesloten de Wereldgezondheidsorganisatie en de autoriteiten van de DRC te ondersteunen in hun inspanningen om de uitbraak te bestrijden.”

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, heeft hieraan toegevoegd: “Wij moeten en kunnen de strijd tegen ebola winnen. Wij beschikken over de nodige middelen. De EU heeft de ontwikkeling van het nieuwe ebolavaccin ondersteund en wij lanceren nu de klinische studie in de Democratische Republiek Congo. Samen maken wij voor eens en altijd een einde aan deze epidemie.”

Sinds de eerste melding van de uitbraak in 2018 heeft de Europese Unie aanzienlijke steun verleend voor de bestrijding van de ziekte, waaronder humanitaire hulp, het sturen van deskundigen naar de getroffen gebieden, het mobiliseren van de humanitaire luchtdienst van de EU (ECHO Flight) en het ondersteunen van de gezondheidssector in het land.

Achtergrond

De EU zal de cruciale klinische studie in de DRC steunen door middel van een bestaande overeenkomst met de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (coalitie voor innovatie en paraatheid voor epidemieën - CEPI). Een consortium van partners, waaronder de regering van de DRC, het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), de CEPI, Johnson & Johnson, de London School of Hygiene and Tropical Medicine, Artsen zonder Grenzen (AzG), de Wellcome Trust en Epicentre, heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de studie.

Bovendien maakt de EU deel uit van het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), een publiek-privaat partnerschap in het kader waarvan de klinische ontwikkeling van het schema voor preventieve ebolavaccinatie met twee doses voor onderzoeksdoeleinden is ondersteund en de productie van de huidige voorraad van 1,5 miljoen doses van het vaccin is mogelijk gemaakt.

EU‑actie op het gebied van de strijd tegen ebola

Vanaf dag één van de ebola-uitbraak in de DRC heeft de Europese Unie aanzienlijke steun verleend voor de bestrijding van die ziekte. De steun bestaat uit meer dan 47 miljoen EUR aan humanitaire financiering voor verschillende acties als respons op ebola in de DRC; 180 miljoen EUR uit het Europees Ontwikkelingsfonds (2014-2020) ter ondersteuning van de gezondheidssector in de DRC, waaronder 6 miljoen EUR voor de verlening van gratis gezondheidsdiensten in acht door ebola getroffen gebieden; meer dan 4,5 miljoen EUR voor de versterking van de ebolapreventie en -paraatheidsmaatregelen in Uganda, Zuid-Sudan, Burundi en Rwanda; 230,5 miljoen EUR voor de ontwikkeling van een ebolavaccin en ebola-onderzoek sinds 2014 (met inbegrip van de vandaag aangekondigde 6 miljoen EUR); financiering ter versterking van de algemene gezondheidssector in Burundi en Zuid-Sudan; en de terbeschikkingstelling van de humanitaire luchtdienst van de EU om humanitaire hulpverleners ter plaatse te ondersteunen.

Voor meer informatie

IP/19/5514

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail