Werkgroep komt met voorstel afhandeling Grondwetsvoorstellen

woensdag 30 oktober 2019, 15:27

DEN HAAG (PDC) - De tweede lezing van voorstellen tot herziening van de Grondwet moet in de Tweede Kamer snel ter hand worden genomen. Afhandeling kan in principe alleen plaatsvinden in de Tweede Kamer die na de eerste lezing is gekozen. Als dat niet lukt dan kan de Voorzitten voorstellen het voorstel vervallen te verklaren. Dat stelt een werkgroep over de werkwijze van de Tweede Kamer voor. Genoemde bepalingen moeten daarom aan het reglement van orde worden toegevoegd.

De werkgroep stelt verder voor dat dezelfde partij(en) die een initiatiefvoorstel in eerste lezing aanhangig maakte(n), dat ook moet(en) doen met het voorstel in tweede lezing. Als dat niet binnen zes weken is gebeurd, moet de Kamervoorzitter de regering vragen het voorstel in tweede lezing in te dienen. Met name de gang van zaken rond het voorstel-Halsema is aanleiding voor dit voorstel.

De voorstellen van de werkgroep zijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Die zal bepalen of het reglement in deze zin zal worden aangepast.

Bron: website Tweede Kamer