Lesgeven en leren in het digitale tijdperk: 450 000 leerlingen en leerkrachten gebruiken de Selfie-tool van de EU voor scholen

Eén jaar geleden werd Selfie (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology) gelanceerd, het gratis online-instrument van de Europese Commissie waarmee scholen de manier waarop ze bij onderricht en leren van technologie gebruikmaken, kunnen beoordelen en verbeteren. Tot dusver hebben meer dan 450 000 leerlingen, leerkrachten en schoolleiders in 45 landen het instrument gebruikt en dit aantal zal eind 2019 naar verwachting meer dan 500 000 bedragen.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag zei Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek: “Ik ben blij dat zoveel verschillende scholen Selfie gebruiken, zodat leerkrachten en leerlingen kunnen bespreken hoe ze het best van nieuwe technologieën bij onderricht en leren kunnen gebruikmaken, en hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren. Scholen zelf zijn lerende organisaties en dankzij Selfie kunnen ze nagaan waar ze op digitaal vlak staan en hun toekomstige koers uittekenen.”

Selfie wordt voortdurend verbeterd doordat het door gebruikers wordt getest en feedback van scholen wordt ingezameld. Nieuw zijn onder meer een videogids voor scholen over het in- en bijstellen van het instrument en de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met de resultaten van vorige Selfie-sessies in dezelfde school. De Europese Commissie probeert scholen ook te stimuleren en voor te lichten om Selfie op grotere schaal te gebruiken, bijvoorbeeld via eTwinning, het grootste platform voor leerkrachten ter wereld, en de EU Code Week. In 2020 zal nieuw ondersteunings- en opleidingsmateriaal worden ontwikkeld, onder meer een Massive Open Online Course voor scholen over Selfie en over de wijze waarop de resultaten van Selfie door leerkrachten kunnen worden gebruikt om onderricht en leren met behulp van digitale technologieën te verbeteren. In januari 2020 wordt ook een versie van Selfie voor beroepsonderwijs en -opleiding op de werkplek gelanceerd.

Getuigenissen van gebruikers van Selfie

“We gebruiken al vele jaren digitale technologie, maar we hebben nog niet echt geëvalueerd hoe we het doen, wat onze zwakke punten zijn en wat de leerlingen denken over het gebruik van technologie op onze school. Dankzij Selfie weten we dat bijvoorbeeld gegevensbescherming, een veiliger gebruik van het internet en sociale netwerken voor verbetering vatbaar zijn. We moeten ook het vertrouwen van leerkrachten opkrikken met meer opleiding en ondersteuning bij het gebruik van technologie.” Schoolhoofd, Spanje.

“Selfie heeft het gemakkelijker gemaakt om een consensus te bereiken omdat het ons heeft aangezet diepgaande gesprekken te voeren over digitaal leren. Onze benadering van digitaal leren is dat het bijna een onzichtbaar aspect van school wordt, dat de technologie er is wanneer de kinderen er het meest behoefte aan hebben en wanneer het de leerresultaten van elk kind kan verbeteren.” Schoolhoofd, Ierland.

“Leerlingen zijn gelukkiger nu de kwaliteit van de computerlessen is verbeterd als gevolg van de maatregelen die zijn genomen op basis van het Selfie-rapport.” Leerkracht, Griekenland.

„We hebben nu duidelijkere doelstellingen en we proberen nader in te gaan op de verschillende standpunten die we via het Selfie-schoolverslag hebben leren kennen”. Leraar, Italië.

Achtergrondinformatie

Selfie wordt gefinancierd via het programma Erasmus+. De hele schoolgemeenschap (leerkrachten, schoolleiders en leerlingen) wordt betrokken bij het nadenken over een reeks vragen en stellingen over het gebruik van technologie op zes gebieden, waaronder de digitale vaardigheden van leerlingen, bij- en nascholing voor leerkrachten, infrastructuur en leiderschap. Deelname is vrijwillig. Elke school kan de vragen naargelang de eigen behoeften aanpassen door te kiezen uit facultatieve stellingen en eigen vragen toe te voegen. Zodra de leerlingen, leerkrachten en schoolleiders hebben geantwoord, ontvangt de school een verslag op maat met gegevens en uitleg. Deze resultaten kunnen een beeld geven van wat goed en minder goed functioneert en duidelijk maken waar maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld zijn de leerkrachten tevreden over de opleiding die zij krijgen? welk deel van de infrastructuur willen de leerlingen verbeterd zien; heeft de school een visie op de manier waarop zij technologie wil gebruiken en, zo ja, heeft ze daarover met het personeel en de leerlingen gecommuniceerd?).

Alle antwoorden op Selfie zijn anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. De gegevens worden niet gebruikt om een rangschikking te maken van scholen of onderwijsstelsels.

Selfie is ontwikkeld door de Commissie, samen met een team onderwijsdeskundigen uit heel Europa en is beschikbaar in 31 talen (de 24 officiële EU-talen, Albanees, Georgisch, Macedonisch, Servisch, Montenegrijns, Russisch en Turks). Het kan worden gebruikt in scholen van het hoger basisonderwijs, het secundair en beroepsonderwijs en in de beroepsopleiding.

Selfie is een van de 11 initiatieven van het actieplan voor digitaal onderwijs, dat in januari 2018 door de Commissie is goedgekeurd en tot eind 2020 loopt. Het actieplan heeft tot doel de digitale vaardigheden in Europa te bevorderen en het innovatieve gebruik van digitale technologieën voor lesgeven en leren te ondersteunen. Het is een van de initiatieven van de Commissie om de basis voor een Europese onderwijsruimte te leggen.

Meer informatie

Selfie

IP/19/6144

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail