Besluitpunt "Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en / Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 oktober 2019)"

 

Besluit:

Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
 • Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

Plenaire debatten

:

 • Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid

Becker

(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)

 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen

(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)

 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)

 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk

(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)

 • Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders

(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)

 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van

Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)

 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de

RvW van 24 september 2019)

 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van

Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten

:

 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)

 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)

 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van

Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De

Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)

Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode 7.

letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)

Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote 8.

kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de

RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's