Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’"

 

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van / Ark - 9 oktober 2019 / Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’ - 2019Z19236

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid