Besluitpunt "Scheepsbouw en zeescheepvaart"

 

Zaak:

Scheepsbouw en zeescheepvaart - 2019Z19584

Besluit:

De commissie stemt in met het verzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om deze brief, die mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer is gestuurd, ook te agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 november 2019.

Volgcommissie(s):

I&W

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid