Besluitpunt "Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies"

 

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 2 oktober 2019 / Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies - 2019Z18625

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid