Tweede Kamer wil onderzoek over Europese veiligheidsstructuur

woensdag 2 oktober 2019, 12:00

DEN HAAG (PDC) - Er moet een onderzoek naar de vormgeving van de Europese veiligheidsstructuur komen. De betreffende motie van Kamerleden Sjoerdsma (D66), Belhaj (D66) en Kerstens (PvdA) is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Naast de eigen partijen stemden onder andere VVD, CDA en GroenLinks in met het voorstel.

De Europese Unie is bezig met de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. Daarbij is ook een goede taakverdeling met de NAVO van belang. Om dit soepel te laten verlopen willen de indieners van de motie de Nederlandse regering aanzetten tot het laten uitvoeren van een onderzoek door een onafhankelijk adviesorgaan. Uit dit onderzoek moet blijken wat de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en de optimale taakverdeling tussen de EU en de NAVO zijn.

De motie van GroenLinks Kamerlid Diks om bij de EU te bepleiten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de capaciteiten van de lidstaten om het Europese grondgebied te beschermen, werd niet aangenomen. De VVD en het CDA stemden tegen dit voorstel.

Bronnen: Motie Sjoerdsma c.s.