EU verkent nieuw terrein in wereldwijde connectiviteit en haalt strategische banden met Azië aan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 26 september 2019.

Op vrijdag 27 september 2019 start de Europese Commissie haar Europa Connectivity Forum, een innovatieve internationale multistakeholderconferentie voor meer dialoog en nauwere banden tussen regeringen, financiële instellingen en actoren uit de particuliere sector in Europa en daarbuiten. Het motto van deze eerste editie van het forum, voortbouwend op de toch al nauwe samenwerking tussen de EU en haar partners in Azië en het Stille Oceaangebied, is: Europa en Azië verbinden - bouwstenen voor een EU-strategie.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die tijdens de openingszitting een keynotespeech zal houden, zei: “Wat wij in de politiek doen, moet tegemoetkomen aan de verwachtingen en zorgen van onze burgers. Meer connectiviteit hoort daarbij, want het is goed voor de mensen en voor onze economie. Het schept stabiliteit en welvaart voor ons allemaal.” Hij voegde eraan toe: “Onze Europese aanpak van connectiviteit staat centraal in ons partnerschap met Azië en we hebben een duidelijke boodschap: de Europese Unie wil haar engagement vergroten en de banden tussen Europa en Azië op een voor beide partijen voordelige wijze versterken.”

De EU en Japan: toonaangevend inzake duurzame connectiviteit

Op uitnodiging van voorzitter Juncker is Shinzō Abe, eerste minister van Japan, speciale gast van het forum. In de plenaire openingszitting zal hij een keynotespeech geven. Voorzitter Juncker en eerste minister Abe zullen een Partnerschap voor duurzame connectiviteit en kwaliteitsinfrastructuur tussen de Europese Unie en Japan sluiten, waarmee ze opnieuw aangeven hoeveel belang zij hechten aan de strategische banden waaraan zij zich de laatste jaren hebben gewijd.

Dit nieuwe partnerschap is uniek doordat het connectiviteit aanduidt als een van de hoofdprioriteiten voor het werk van de Europese Unie op het wereldtoneel. Het is een bevestiging van de ambitie van de Europese Unie om samen met gelijkgestemde partners te werken aan meer en betere connectiviteit die over de hele lijn duurzaam is: fiscaal, economisch, sociaal en ecologisch.

Een wereldwijd debat over de Europese aanpak van connectiviteit

Het Europa Connectivity Forum stoelt politiek op de gemeenschappelijke verklaring Europa en Azië verbinden - Bouwstenen voor een EU-strategie van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger uit september 2018. In die strategie zet de EU haar aanpak inzake connectiviteit als kernelement van geslaagde Europese integratie uiteen.

Op het forum, dat te volgen is via een livestream, zal de aandacht uitgaan naar de grote kansen die connectiviteit biedt en de vele uitdagingen die ermee gepaard gaan. Deze variëren van multilaterale governancecomponenten en de enorme financieringsbehoeften - die laten zien dat dit niet kan zonder samenwerking met bedrijven en particuliere investeerders - tot het belang van overeenstemming over gemeenschappelijke normen inzake vervoer, energie, digitalisering en menselijke connectiviteit in de 21e eeuw.

Om te komen tot een breed debat zullen panelleden uit Europa en daarbuiten de geopolitieke, economische, financiële en harmoniseringsaspecten van connectiviteit bespreken. Om het debat op gang te brengen zal, Parag Khanna, auteur van Connectography: Mapping the Future of Global Civilization en The Future is Asian: Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century, spreken over connectiviteit als wereldwijde trend.

Vooraanstaande politieke leiders en hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de voormalige voorzitter van de Europese Raad, de eerste ministers van Finland en Kroatië en ministers uit onder andere Noord-Macedonië, Kazakhstan, Afghanistan en de Zuid-Korea zullen aan het forum deelnemen. Bovendien zullen de voorzitters van Europese en internationale financiële instellingen, waaronder Werner Hoyer van de Europese Investeringsbank, Suma Chakrabarti van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en Takehiko Nakao van de Aziatische Ontwikkelingsbank aanwezig zijn, net als toonaangevende ondernemers en financiers uit Europa en Azië. Lees meer over de sprekers.

Meer informatie

Europa Connectivity Forum: EU-Asia Connectivity - Building Bridges for a Sustainable Future website

Gezamenlijke mededeling: Europa en Azië verbinden - bouwstenen voor een EU-strategie

IP/19/5851

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail