Douane-unie: douanediensten van de EU hielden in 2018 namaakgoederen en potentieel gevaarlijke goederen ter waarde van bijna 740 miljoen euro tegen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 19 september 2019.

Uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft bekendgemaakt, blijkt dat het aantal onderscheppingen van in de EU ingevoerde namaakgoederen in 2018 is toegenomen. Die toename is toe te schrijven aan het grote aantal kleine pakketjes dat per koerier of per post is verzonden. Het aantal in beslag genomen zendingen steeg van 57 433 in 2017 naar 69 354 in 2018, hoewel de totale hoeveelheid tegengehouden artikelen in vergelijking met eerdere jaren is gedaald. In 2018 werden bijna 27 miljoen artikelen die inbreuk maakten op intellectuele-eigendomsrechten tegengehouden, goed voor een straatwaarde van bijna 740 miljoen euro.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “Douaneambtenaren in de hele EU zijn succesvol geweest in het opsporen en in beslag nemen van namaakgoederen die vaak gevaarlijk voor consumenten zijn. Hun taak wordt er nog moeilijker op door de toename van kleine pakketjes die via onlineverkoop de weg naar de EU vinden. Het beschermen van de integriteit van onze eengemaakte markt en douane-unie, en een doeltreffende handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de internationale toeleveringsketen, zijn eveneens prioriteiten. We moeten onze inspanningen blijven opvoeren in de strijd tegen namaak en piraterij.

De belangrijkste categorie tegengehouden artikelen waren sigaretten, goed voor 15 % van het totale aantal tegengehouden artikelen, gevolgd door speelgoed (14 %), verpakkingsmateriaal (9 %), labels, etiketten en stickers (9 %) en kleding (8 %). Producten voor dagelijks persoonlijk gebruik in huis, zoals lichaamsverzorgingsproducten, medicijnen, speelgoed en elektrische huishoudapparaten, waren goed voor bijna 37 % van het totale aantal tegengehouden artikelen.

China bleef het belangrijkste land van herkomst van goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. Nagemaakte alcoholische dranken kwamen voornamelijk uit Noord-Macedonië. Turkije was het belangrijkste land van herkomst voor andere dranken, parfums en cosmetica. De douanediensten van de EU ontdekten een groot aantal nagemaakte horloges, mobiele telefoons en toebehoren, inktpatronen en toners, cd´s/dvd´s, labels, etiketten en stickers uit Hongkong (China). De belangrijkste bron van herkomst voor computerapparatuur was India, voor sigaretten was dat Cambodja en voor verpakkingsmateriaal Bosnië en Herzegovina.

Achtergrond

In de afgelopen vijftig jaar is de douane-unie de hoeksteen van onze eengemaakte markt geworden. De douane-unie zorgt ervoor dat de EU-grenzen veilig blijven en dat onze burgers worden beschermd tegen verboden en gevaarlijke goederen, zoals wapens, drugs en namaakproducten.

Het verslag van de Commissie over de douaneacties om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, verschijnt sinds 2000 ieder jaar en is gebaseerd op de gegevens die de douanediensten van de lidstaten aan de Commissie doorgeven.

De gegevens bevatten waardevolle informatie voor de analyse van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en voor andere instanties, zoals het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en de OESO, om economische gegevens en de meest gebruikelijke routes voor vervalsers in kaart te brengen.

De Commissie heeft in november 2017 een uitgebreid pakket aan maatregelen vastgesteld om de toepassing en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten verder te verbeteren en de inspanningen tegen namaak en piraterij op te voeren. Hierop volgde in 2018 een nieuw EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten voor de jaren 2018-2022, dat nu door de Raad is aangenomen.

Vandaag wordt een verder aanvullend verslag gepubliceerd door het waarnemingscentrum van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO): het verslag over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de EU: de resultaten aan de EU-grenzen en in de lidstaten over de periode 2013-2017. Dit verslag, dat ook is gebaseerd op gegevens van DG TAXUD, vormt een aanvulling op het verslag over de trends in vasthoudingen aan de grenzen in de afgelopen jaren met gegevens over vasthoudingen door nationale handhavingsautoriteiten op de interne markt.

Uit een eerdere studie is ook gebleken dat de rechtstreekse verkoop door EU-bedrijven als gevolg van namaakgoederen 56 miljard euro per jaar lager uitvalt, wat overeenkomt met een verlies aan werkgelegenheid van bijna 468 000 banen. Als de secundaire effecten op andere sectoren daaraan worden toegevoegd, komt het totale omzetverlies neer op 92 miljard euro.

Meer informatie

Het volledige verslag vindt u hier.

De factsheet vindt u hier.

Het EUIPO-verslag over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de EU: de resultaten aan de EU-grenzen en in de lidstaten over de periode 2013-2017 vindt u hier.

IP/19/5581

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail