Europees Solidariteitskorps: drie jaar later

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019.

Morgen is het precies drie jaar geleden dat voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie van 2016 de oprichting aankondigde van een Europees Solidariteitskorps, dat jongeren de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een breed scala van solidariteitsactiviteiten in de hele EU.

Sindsdien hebben meer dan 161 000 jongeren tussen 18 en 30 jaar zich voor het korps aangemeld en heeft het initiatief een verschil gemaakt in het leven van veel mensen. De meeste gefinancierde activiteiten bieden mogelijkheden om individueel of in teamverband vrijwilligerswerk te doen, maar jongeren kunnen ook profiteren van stages en banen. Bovendien kunnen jongeren zelf solidariteitsprojecten opzetten waarbij zij activiteiten op touw zetten, ontwikkelen en uitvoeren om bij te dragen tot een positieve verandering in hun gemeenschap, en tegelijkertijd in het buitenland wonen en waardevolle vaardigheden verwerven.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: “We hebben de afgelopen drie jaar veel bereikt. We hebben in recordtempo een nieuw programma opgezet dat jongeren en organisaties mogelijkheden biedt om anderen te ondersteunen; op die manier helpen zij ons om een zorgzamere en meer samenhangende samenleving tot stand te brengen. Ik ben trots te zien dat zoveel jongeren graag betrokken worden bij en actief worden in projecten in de praktijk. Hun enthousiasme is echt inspirerend. Daarom heb ik voorgesteld het Europees Solidariteitskorps uit te breiden en te versterken na 2020.”

Integratie is een van de belangrijkste thema's die aan bod komen in de projecten van het Europees Solidariteitskorps maar niet het enige. Andere thema's zijn jeugdwerk, klimaatverandering, gemeenschapsontwikkeling, burgerschap, onderwijs en cultuur. In de komende maanden en jaren zullen tienduizenden extra mogelijkheden worden gecreëerd op deze gebieden. Bovendien is een op de drie activiteiten die door het Europees Solidariteitskorps worden gefinancierd voorbehouden voor deelnemers met minder kansen, die aankijken tegen moeilijkheden zoals handicaps, leerproblemen of economische, sociale of geografische belemmeringen.

In Letland, bijvoorbeeld, wordt aan de hand van een project met als titel “Een speciale plaats voor speciale mensen” de integratie van jongeren met een handicap op de arbeidsmarkt bevorderd door hen in dienst te nemen en hen te betrekken bij alle activiteiten van een café in de vorm van een sociale onderneming in Riga. In Griekenland helpen vrijwilligers het bos van Xylokastro en Derveni te beschermen; zij zorgen voor de besproeiing ervan, planten bomen en maken de bospaden schoon. En in Zweden leren vrijwilligers via het project “Climate Awareness” over de klimaatverandering en biodiversiteit door te helpen in de biologische tuin en het ecodorp en deel te nemen aan outreachactiviteiten. Een voorbeeld van een project waarmee vrijwilligers zelf zijn gestart komt uit Litouwen: daar hebben vijf deelnemers uit een centrum voor jongeren met een handicap hun eigen “Solidarity Coffee”-project opgezet dat hen toelaat nieuwe vriendschappen aan te gaan en persoonlijke banden te smeden met de bredere gemeenschap.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van september 2016 kondigde voorzitter Juncker de oprichting aan van een Europees Solidariteitskorps, dat Europese jongeren de kans biedt om actief deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten en een bijdrage te leveren aan de maatschappij, als onderdeel van de bredere strategie van de Commissie om te investeren in jongeren. Het korps beantwoordt aan de oprechte interesse die bij jongeren bestaat om actief deel te nemen aan sociale projecten. In een in het voorjaar van 2019 bekendgemaakte Eurobarometer-enquête verklaarde ruim de helft van de jonge respondenten dat ze hadden deelgenomen aan vrijwilligersactiviteiten of projecten van lokale gemeenschappen en verklaarden drie op de vier jongeren dat ze actief waren geweest in georganiseerde bewegingen of vrijwilligerswerk.

Op 7 december 2016, amper drie maanden na de aankondiging ervan door voorzitter Juncker, is het Europees Solidariteitskorps van start gegaan met als streefdoel 100 000 jonge deelnemers tegen eind 2020. In een eerste fase werden acht verschillende EU-financieringsprogramma's ingezet om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stages of banen te bieden.

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps te voorzien van één rechtsgrondslag, een eigen financieringsmechanisme en een bredere reeks solidariteitsacties. De nieuwe verordening is op 5 oktober 2018 in werking getreden en het korps beschikt nu over een eigen begroting van 375,6 miljoen euro tot 2020.

De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen werden in augustus en november 2018 gelanceerd, goed voor de creatie van ongeveer 20 000 nieuwe mogelijkheden. Momenteel is een andere oproep tot het indienen van voorstellen open die nog eens 7 000 mogelijkheden zal creëren. Daarvoor kunnen geïnteresseerden zich uiterlijk 1 oktober 2019 inschrijven. In deze oproep worden organisaties met een kwaliteitslabel uitgenodigd om een aanvraag voor subsidies in te dienen en projecten voor jongeren op te zetten voor vrijwilligerswerk, een baan of een stage. Ook groepen jongeren kunnen een aanvraag indienen om zelf een solidariteitsproject te beheren. Jongeren die interesse hebben om aan een gefinancierd project deel te nemen kunnen zich rechtstreeks via de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps aanmelden.

Op 11 juni 2018 heeft de Commissie haar voorstel voor het Europees Solidariteitskorps in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 ingediend, waarin zij 1 26 miljard euro uittrekt om ongeveer 350 000 jongeren over een periode van zeven jaar de kans te bieden aan solidariteitsacties deel te nemen.

Meer informatie

Factsheet (in het Engels)

Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

IP/19/5556

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail