Jonge vertalers: Commissie lanceert haar vertaalwedstrijd voor scholen 2019

De Europese Commissie heeft vandaag de 13e editie van haar jaarlijkse vertaalwedstrijd Juvenes Translatores aangekondigd, een wedstrijd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs uit heel Europa. Vanaf 2 september zullen scholen uit alle EU-lidstaten zich online kunnen inschrijven om hun leerlingen te laten wedijveren met leeftijdsgenoten uit heel Europa. Dit jaar zullen de deelnemende tieners een tekst moeten vertalen over hoe jongeren zich kunnen inzetten voor het Europa van de toekomst.

Europees commissaris voor Begroting, Personeelszaken en Vertaling, Günther H. Oettinger, zei hierover: “In Europa hebben we het geluk een paar dozijn verschillende talen met elkaar te kunnen spreken. Het is prachtig om te zien dat jongeren de voordelen van vreemdetalenkennis waarderen en leergierig blijven. Ik moedig hen aan om deel te nemen aan de Juvenes Translatores-wedstrijd van dit jaar en uit te pakken met hun indrukwekkende taalvaardigheden.

De deelnemers kunnen vertalen van en naar een van de 24 officiële talen van de EU (552 mogelijke talencombinaties). Tijdens de editie van vorig jaar maakten de leerlingen gebruik van 154 talencombinaties.

De inschrijving door de scholen — de eerste van twee fasen — loopt tot en met 20 oktober 2019 om twaalf uur ‘s middags. Het inschrijvingsformulier kan in elk van de 24 officiële talen van de EU worden ingevuld.

Daarna zal de Europese Commissie 751 scholen uitnodigen voor de volgende fase. Het aantal deelnemende scholen per land is gelijk aan het aantal zetels dat het land heeft in het Europees Parlement. De scholen worden willekeurig door een computer geselecteerd.

De geselecteerde scholen moeten dan twee tot vijf leerlingen aanwijzen die aan de wedstrijd zullen deelnemen. De leerlingen mogen om het even welke nationaliteit hebben, maar moeten allemaal geboren zijn in het jaar 2002.

De wedstrijd vindt in alle deelnemende scholen tegelijkertijd plaats, en wel op 21 november 2019. Vanaf dit jaar verloopt de wedstrijd online.

De winnaars — één per land — worden begin februari 2020 bekendgemaakt. Zij mogen hun prijs in het voorjaar van 2020 in ontvangst nemen tijdens een speciale ceremonie in Brussel.

Tijdens hun bezoek aan de Belgische hoofdstad kunnen de winnaars professionele vertalers van de vertaaldienst van de Europese Commissie — de mensen die hun vertalingen hebben beoordeeld — ontmoeten en het met hen hebben over hoe het is om te werken met talen.

Achtergrond

Het directoraat-generaal Vertaling van de Commissie organiseert sinds 2007 elk jaar de wedstrijd Juvenes Translatores (Latijn voor "jonge vertalers"). De wedstrijd promoot het leren van talen in scholen en laat jongeren ervaren hoe het is om vertaler te zijn. De wedstrijd staat open voor 17-jarige leerlingen uit het middelbaar onderwijs en vindt op dezelfde datum plaats in alle geselecteerde scholen uit de hele EU.

Verscheidene deelnemers werden door deze ervaring geïnspireerd om talen te gaan studeren aan de universiteit en beroepsvertaler te worden. De wedstrijd biedt ook de gelegenheid om de taalrijkdom van Europa onder de aandacht te brengen.

Meer informatie

De Juvenes Translatores-website:

Foto's van de prijsuitreiking en de winnaars van 2019

Volg het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie op Twitter: @translatores

IP/19/5491

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail