Eerste 17 "Europese universiteiten" geselecteerd: een belangrijke stap naar een Europese onderwijsruimte

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt welke instellingen voor hoger onderwijs uit heel Europa deel zullen uitmaken van de eerste allianties " Europese universiteiten" . Ze zullen de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs verbeteren en de samenwerking tussen instellingen, studenten en personeel stimuleren.

Van de 54 ontvangen aanvragen zijn 17 Europese universiteiten geselecteerd (zie bijlage), waarbij 114 instellingen voor hoger onderwijs uit 24lidstaten betrokken zijn. De selectie is gebeurd op basis van een evaluatie door 26 door de Commissie aangewezen onafhankelijke externe deskundigen, onder wie rectoren, professoren en onderzoekers. Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die een langetermijnstrategie delen en Europese waarden en een Europese identiteit promoten. Het initiatief is bedoeld om de mobiliteit van studenten en personeel aanzienlijk te verbeteren en de kwaliteit, de inclusiviteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs te bevorderen.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei hierover: "Ik ben verheugd over de ambities die de eerste 17 Europese universiteiten koesteren. Ze zullen als rolmodel voor anderen in de EU fungeren en de volgende generaties studenten in staat stellen Europa beter te leren kennen door in verschillende landen te studeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief - een belangrijke bouwsteen van de Europese onderwijsruimte - voor een echte kentering in het hoger onderwijs in Europa zal zorgen en excellentie en inclusie zal stimuleren."

Bij de selectie van Europese universiteiten is een grote verscheidenheid van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU betrokken: van universiteiten voor toegepaste wetenschappen, technische universiteiten en academies voor beeldende kunsten tot uitgebreide en onderzoeksintensieve universiteiten.

De Europese universiteiten zullen interuniversitaire campussen worden waar studenten, promovendi, personeelsleden en onderzoekers zich probleemloos kunnen bewegen. Ze zullen hun expertise, platforms en middelen bundelen om gemeenschappelijke curricula of modules voor verschillende disciplines te ontwikkelen. Deze curricula zullen zeer flexibel zijn en de studenten in staat stellen hun opleiding te personaliseren en te kiezen wat ze waar en wanneer willen studeren om een Europees diploma te halen. De Europese universiteiten zullen ook bijdragen tot de duurzame economische ontwikkeling van de regio's waar ze gevestigd zijn, aangezien hun studenten nauw met bedrijven, gemeentelijke overheden, academici en onderzoekers zullen samenwerken om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee hun regio's worden geconfronteerd.

In totaal is een budget van 85 miljoen euro beschikbaar voor de eerste 17 "Europese universiteiten". Elke alliantie zal de komende drie jaar tot 5 miljoen euro ontvangen om met de uitvoering van de plannen te beginnen en het pad voor andere instellingen voor hoger onderwijs uit de EU te effenen. Er zal nauwlettend op hun voortgang worden toegezien.

In het kader van deze eerste oproep - en ook bij de tweede oproep in het najaar - zullen verschillende modellen worden getest om het nieuwe concept Europese universiteiten concreet gestalte te geven en zal worden nagegaan hoe de Europese universiteiten het hoger onderwijs kunnen stimuleren. Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode van 2021 tot 2027 heeft de Commissie voorgesteld de Europese universiteiten volledig in het kader van Erasmus+ te ontwikkelen met een aanzienlijk hoger budget. Terwijl sommige allianties alle disciplines bestrijken, zijn andere specifiek gericht op bijvoorbeeld de duurzaamheid van stedelijke kustgebieden, sociale wetenschappen of de gezondheid wereldwijd. Elke alliantie bestaat gemiddeld uit zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa en leidt tot nieuwe partnerschappen. Dit weerspiegelt de verdeling van de aanvragen uit de verschillende landen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft dit nieuwe initiatief voorgesteld aan de leiders van de Europese Unie in de aanloop naar de sociale top van Göteborg in november 2017. Het initiatief maakt deel uit van de inspanningen om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen en heeft in december 2017 de steun van de Europese Raad gekregen, die opriep om tegen 2024 ten minste 20 Europese universiteiten in het leven te roepen.

Het concept Europese universiteiten is samen met de lidstaten, instellingen voor hoger onderwijs en studentenorganisaties ontwikkeld en er zijn aanvragen ingediend door 54 allianties, waarbij meer dan 300 instellingen voor hoger onderwijs uit 28 lidstaten en andere Erasmus+-programmalanden betrokken waren. De aanvragen zijn ingediend als reactie op een in oktober 2018 gepubliceerde oproep van Erasmus+ over "Europese universiteiten".

Het oorspronkelijke budget van 60 miljoen euro voor dit nieuwe Erasmus+-initiatief is opgetrokken tot 85 miljoen euro, zodat in plaats van de oorspronkelijk geplande 12 allianties er 17 kunnen worden gefinancierd.

Meer informatie

Factsheet

Initiatief "Europese universiteiten"

Informatie over de oproep tot het indienen van voorstellen

IP/19/3389

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail