Innovatiescoreborden voor 2019: De innovatieprestaties van de EU en haar regio's nemen toe

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 17 juni 2019.

De EU moet haar innovatiecapaciteit vergroten om te kunnen concurreren op de wereldmarkt en de Europese levenswijze in stand te houden en te verbeteren, zoals de Europese Raad nog heeft gevraagd in juni 2018 en maart 2019. Daarom heeft de Commissie-Juncker een nieuwe ambitie voor de EU en haar lidstaten en regio's bepaald en Horizon Europa voorgesteld, het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit. Dit moet ervoor zorgen dat de EU een koploper blijft wat wereldwijd onderzoek en innovatie betreft.

Uit het vandaag gepubliceerde Europese innovatiescorebord en scorebord voor regionale innovatie voor 2019 van de Commissie blijkt dat de innovatieprestaties van de EU vier jaar lang achtereen zijn verbeterd. Voor de eerste keer presteert de EU op het gebied van innovatie beter dan de Verenigde Staten. De EU verliest echter opnieuw licht terrein op Japan en Zuid-Korea, en China is hard bezig zijn achterstand in te halen. De gegevens zijn een aanvulling op de recente landspecifieke aanbevelingen van de Commissie in het kader van het Europees Semester; hierin staat de rol van onderzoek en innovatie centraal en zijn aanbevelingen opgenomen om de productiviteitsgroei en het concurrentievermogen te verbeteren.

Landenrangorde van het Europees innovatiescorebord. De gekleurde kolommen geven de innovatieprestaties in 2018 weer, de horizontale streepjes de prestaties in 2017 en de grijze kolommen die in 2011, allemaal in verhouding tot het EU-gemiddelde in 2011.

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "De innovatiescoreborden van de Commissie helpen de lidstaten, de regio's en de EU als geheel te bepalen op welke terreinen beleidshervormingen nodig zijn om het leiderschap van de EU op het gebied van innovatie een impuls te geven."

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Innovatie staat gelijk aan toekomstige banen en groei. Ik ben blij een algemene vooruitgang te zien in de EU. Om op kop te blijven in de wereldwijde wedloop, moeten zowel de EU als onze lidstaten in innovatie echter blijven investeren en het juiste beleid ontwikkelen zodat innovatie kan floreren."

Commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu: "De cohesiebeleidsfondsen van de EU zijn een belangrijke drijvende kracht achter innovatie en duurzame ontwikkeling. Starters en kleine ondernemingen helpen nieuwe bedrijfsmodellen in de digitale sector of de groene sector te ontwikkelen. Maar innovatiehubs kunnen ook groeien in landen met minder sterke economieën, en deze cijfers helpen ons om innovatie in regionale ecosystemen te ondersteunen, ook in minder ontwikkelde regio's."

Het Europees innovatiescorebord voor 2019: belangrijkste bevindingen

  • Op basis van hun scores vallen de EU-landen in vier prestatiegroepen: innovatieleiders, sterke innovators, matige innovators en bescheiden innovators. Zweden is de innovatieleider van de EU in 2019, gevolgd door Finland, Denemarken en Nederland. Het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg daalden van de hoogste plaats van "innovatieleider" naar de groep "sterke innovators", terwijl Estland voor het eerst tot de sterke innovators behoort.
  • Sinds 2011 zijn de innovatieprestaties van de EU gemiddeld met 8,8 % gestegen. Sinds 2011 zijn de innovatieprestaties in 25 EU-landen toegenomen. De prestaties zijn het sterkst gestegen in Litouwen, Griekenland, Letland, Malta, het Verenigd Koninkrijk, Estland en Nederland en het sterkst gedaald in Roemenië en Slovenië.
  • Op mondiaal niveau heeft de EU de Verenigde Staten voorbijgestreefd. De EU-prestaties behouden een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van Brazilië, India, Rusland en Zuid-Afrika. China haalt die achterstand evenwel in, met een innovatiegroei die driemaal zo hoog ligt als die in de EU. Ten opzichte van Japan en Zuid-Korea verliest de EU terrein.
  • Op specifieke gebieden van innovatie zijn de best presterende EU-landen: Denemarken - human resources en een innovatievriendelijk klimaat; Luxemburg - aantrekkelijke onderzoekssystemen; Frankrijk - financiering en steun; Duitsland - bedrijfsinvesteringen; Portugal - kmo-innovators; Oostenrijk - netwerken; Malta - intellectuele activa; Ierland - effect op de werkgelegenheid en effect op de verkoop.

Het scorebord voor regionale innovatie voor 2019: belangrijkste bevindingen

Naast het scorebord voor 2019 is er ook het scorebord voor regionale innovatie. Het biedt een vergelijkende beoordeling van de prestaties van innovatiesystemen in 238 regio's in 23 EU-lidstaten. Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg en Malta zijn als land opgenomen. Ook regio's in Noorwegen, Servië en Zwitserland zijn in het scorebord voor regionale innovatie opgenomen.

De meest innovatieve regio's in de EU zijn Helsinki-Uusimaa (Finland), gevolgd door Stockholm (Zweden) en Hovedstaden (Denemarken). Voor 159 regio's is de prestatie toegenomen in de observatieperiode van negen jaar. Het scorebord voor regionale innovatie van dit jaar laat een sterke convergentie zien tussen de regionale prestaties, waarbij de prestatieverschillen tussen de regio's kleiner worden.

Achtergrond

Ongeveer twee derde van de economische groei in de EU in de afgelopen decennia werd gedreven door innovatie. Elke euro die wordt geïnvesteerd door het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe kan mogelijk een rendement van maximaal € 11 van het bbp genereren over 25 jaar. Verwacht wordt dat investeringen in onderzoek en innovatie tussen 2021 en 2027 tot 100 000 nieuwe banen in onderzoek en innovatie zullen opleveren.

De gegevens van het Europees innovatiescorebord en het scorebord voor regionale innovatie helpen de lidstaten, de regio's en de EU als geheel om de gebieden waarop zij goed presteren en de gebieden waarop beleidshervormingen nodig zijn, te beoordelen om innovatie beter te kunnen bevorderen. Daarnaast heeft de Commissie in het kader van de analyse van het Europees Semester onlangs de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 gepresenteerd, die alle EU-lidstaten voor de komende 12 tot 18 maanden richtsnoeren bieden voor het economisch beleid.Onderzoek en innovatie speelden een prominente rol in de landspecifieke aanbevelingen van dit jaar.