Achtergrond: Kamerleden met lange 'tussenpauze'

woensdag 12 juni 2019, 8:35

Tussen het afscheid van Gerrit-Jan van Otterloo als PvdA-Tweede Kamerlid en zijn terugkeer voor 50PLUS zitten ruim vijfentwintig jaar. Een zo'n lange tijd tussen twee lidmaatschappen is uitzonderlijk. Voor Martin van Rooijen, het Kamerlid dat Van Otterloo opvolgde, was dat 'gat' overigens nog veel groter. Hij vertrok in september 1980 (als CDA'er) en keerde in maart 2017 terug in de Tweede Kamer.

Lange onderbrekingen kwamen in het verleden slechts zelden voor. De communist Henk Gortzak verliet in maart 1959 de Tweede Kamer en keerde in juni 1969 terug voor de PSP. Niet van partij wisselde de sociaaldemocraat Wijkamp, die zitting had in 1924-1925 en in 1945 nog eens voor negen maanden terugkeerde.

De ARP'er Elout van Soeterwoude was lid in 1853-1862 en later nog eens in 1879. Zijn tijdgenoot Sam van Houten had ook in het rijtje kunnen komen. Hij was Tweede Kamerlid van 1869 tot 1891 en werd in 1922 opnieuw herkozen. Van Houten was toen als 85-jarige lijsttrekker van de door hem opgerichte Liberale Partij. Hij liet zijn zetel echter over aan nummer twee, Lizzy van Dorp.